Działania rozwojowe w SBS Training

Zajmujemy się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń, warsztatów, coachingiem indywidualnym i zespołowym oraz pracą z dużymi grupami w zakresie rozwoju umiejętności.

Skupiamy się na takich obszarach jak radzenie sobie z konfliktem, negocjacje i mediacje. Skutecznie wspieramy rozwój szeroko pojętych kompetencji menadżerskich i przywódczych.

Nasze szkolenia i warsztaty budowane są w oparciu o autorskie metody pracy. Nasze działania realizujemy zarówno w tradycyjnych salach szkoleniowych jak i w formie „online”.

mężczyzna w okularach

Nasza oferta działań wspierających rozwój umiejętności zawodowych obejmuje również coaching. Zazwyczaj cykl spotkań coachingowych to 3-6 spotkań poświęconych pracy nad wybranym przez osoby uczestniczące w nim zagadnieniem.